62999028 (خط ویژه)
امنیت شما افتخار ماست

پروژه های انجام شده

123مجموع 60 پروژه
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته کارخانه پارس اخگر

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته کارخانه پارس اخگر

نام پروژ:کارخانه پارس اخگر تعداد دوربین:36 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آریو پرشین

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آریو پرشین

نام پروژه:مجتمع آریو پرشین تعداد دوربین:64 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته سازمان حج و زیارت

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته سازمان حج و زیارت

نام پروژه:سازمان حج و زیارت تعداد دوربین:128 برند:Vivotek
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته برج های رضوان(سازمان حج و زیارت)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته برج های رضوان(سازمان حج و زیارت)

نام پروژه:برج های رضوان(سازمان حج و زیارت) تعداد دوربین:300 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته روزنامه آفتاب

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته روزنامه آفتاب

نام پروژه:روزنامه آفتاب تعداد دوربین:44 نام برند:Vivotek
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته دانشگاه هوایی شهید ستاری

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته دانشگاه هوایی شهید ستاری

نام پروژه:دانشگاه هوایی شهید ستاری تعداد دوربین:48 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته سازمان امور اراضی کشور

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته سازمان امور اراضی کشور

نام پروژه:سازمان امور اراضی کشور تعداد دوربین:38 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوریبن مداربسته بیمارستان 360تخته ایران

پروژه نصب و راه اندازی دوریبن مداربسته بیمارستان 360تخته ایران

نام پروژه:بیمارستان 360 تخته ایران تعداد دوربین:230 نام برند:Axis
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع گل آذین

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع گل آذین

نام پروژه:مجتمع گل آذین تعداد دوربین:18 نام برند:Avtech
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته پویا رنگ

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته پویا رنگ

نام پروژه:پویا رنگ تعداد دوربین:32 نام برند:Dahua
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مهد و پیش دبستانی (15 مرکز)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مهد و پیش دبستانی (15 مرکز)

نام پروژه:مهد و پیش دبستانی (15 مرکز) تعداد دوربین:80 نام برند:OEM
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع پایتخت(17 فروشگاه)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع پایتخت(17 فروشگاه)

نام پروژه:مجتمع پایتخت (17 فروشگاه) تعداد دوربین:54 نام برند:Multi Brand
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته صنایع استیل البرز

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته صنایع استیل البرز

نام پروژه:صنایع استیل البرز تعداد دوربین:38 نام برند:Dahua
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته شرکت باربتن

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته شرکت باربتن

نام پروژه:شرکت باربتن تعداد دوربین:24 نام برند:Dahua
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته خانه سالمندان نورا

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته خانه سالمندان نورا

نام پروژه:خانه سالمندان نورا تعداد دوربین:32 نام برند:Dahua
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته رستوران های زنجیره ای پدر خوب (7شعبه)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته رستوران های زنجیره ای پدر خوب (7شعبه)

نام پروژه:رستوران های زنجیره ای پدر خوب (7شعبه) تعداد دوربین:94 نام برند:Dahua
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته صنایع در ریز

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته صنایع در ریز

نام پروژه:صنایع در ریز تعداد دوربین:32 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته رستوران های زنجیره ای 777 (10شعبه)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته رستوران های زنجیره ای 777 (10شعبه)

نام پروژه:رستوران های زنجیره ای 777 (10شعبه) تعداد دوربین:140 نام برند:Multi Brand
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته خانه سالمندان شفق

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته خانه سالمندان شفق

نام پروژه:خانه سالمندان شفق تعداد دوربین:74 نام برند:Dahua
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته سازمان بهزیستی

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته سازمان بهزیستی

نام پروژه:سازمان بهزیستی تعداد دوربین:71 نام برند:Multi Brand
123مجموع 60 پروژه