66058527
امنیت شما افتخار ماست

پروژه های انجام شده

123مجموع 60 پروژه
پروژه نصب و راه اندازی دوریبن مداربسته بازاریابی و فروش سایپا

پروژه نصب و راه اندازی دوریبن مداربسته بازاریابی و فروش سایپا

نام پروژه:بازاریابی و فروش سایپا تعداد دوربین:68 نام برند:AXIS
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته شرکت انرژی پروتئین شایان

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته شرکت انرژی پروتئین شایان

نام پروژه:شرکت انرژی پروتئین شایان تعداد دوربین:30 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته سایپا دیزل (انبارهای مرکزی)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته سایپا دیزل (انبارهای مرکزی)

نام پروژه:سایپا دیزل(انبارهای مرکزی) تعداد دوربین:180 نام برند:Sony
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته ساختمان مرکزی طراحی نفت تهران

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته ساختمان مرکزی طراحی نفت تهران

نام پروژ:ساختمان مرکزی طراحی نفت تهران تعداد دوربین:32 نام برند:Hikvision
پروژه نصب وراه اندازی دوربین مداربسته کارخانه دنیلی

پروژه نصب وراه اندازی دوربین مداربسته کارخانه دنیلی

نام پروژه:کارخانه دنیلی تعداد دوربین:32 نام برندHikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته کارخانه یاتاش

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته کارخانه یاتاش

نام پروژ:کارخانه یاتاش تعداد دوربین:315 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته اداره پست منطقه 19

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته اداره پست منطقه 19

نام پروژ:اداره پست منطقه 19 تعداد دوربین:113 نام برند:Dahua
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته میدان نفتی ایلام

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته میدان نفتی ایلام

نام پروژ:میدان نفتی ایلام تعداد دوربین:82 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته کارخانه تصفیه روغن گل بهار

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته کارخانه تصفیه روغن گل بهار

نام پروژ:کارخانه تصفیه روغن گل بهار تعداد دوربین:94 نام برند:CNB
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته انبارهای مرکزی MDF ترک پلاست

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته انبارهای مرکزی MDF ترک پلاست

نام پروژه:انبارهای مرکزی MDF ترک پلاست تعداد دوربین:115 نام برند:Axis
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع زیتون

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع زیتون

نام پروژه:مجتمع زیتون تعداد دوربین:32 نام برند:Multi Brand
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته کارخانه بتن دماوندی

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته کارخانه بتن دماوندی

نام پروژه:کارخانه بتن دماوندی تعداد دوربین:114 نام برند:Avtech
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته رستوران های افق

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته رستوران های افق

نام پروژه:رستوران های افق تعداد دوربین:84 نام برند:Multi Brand
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته شرکت مانا دانش

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته شرکت مانا دانش

نام پروژ:شرکت مانا دانش تعداد دوربین:26 نام برند:Multi Brand
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته پاساژ طلا و جواهر حکیم (هاشمی)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته پاساژ طلا و جواهر حکیم (هاشمی)

نام پروژ:پاساژ طلا و جواهر حکیم (هاشمی) تعداد دوربین:118 نام برند:Dahua
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع تجاری مینا

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع تجاری مینا

نام پروژه:مجتمع تجاری مینا تعداد دوربین:214 نام برند:Multi Brand
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته شرکت ایمن پاد (نماینده انحصاری کابا)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته شرکت ایمن پاد (نماینده انحصاری کابا)

نام پروژه:شرکت ایمن پاد (نماینده انحصاری کابا) تعداد دوربین:62 نام برند:Axis
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته بانک اقتصاد نوین (7 شعبه)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته بانک اقتصاد نوین (7 شعبه)

نام پروژه:بانک اقتصاد نوین (7 شعبه) تعداد دوربین:79 نام برند:LG
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته سفارت نروژ

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته سفارت نروژ

نام پروژه:سفارت نروژ تعداد دربین:31 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته فروشگاه های زنجیره ای جامبو (شعبه 5)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته فروشگاه های زنجیره ای جامبو (شعبه 5)

نام پروژه:فروشگاه های زنجیره ای جامبو (شعبه 5) تعداد دوربین:130 نام برند:Hikvision
123مجموع 60 پروژه