62999028 (خط ویژه)
امنیت شما افتخار ماست

ساخت اتاق مانیتورینگ

7 / 10
از 1 کاربر

ساخت اتاق مانیتورینگ :

شرکت دیده بان پیشرو ارائه دهنده خدمات کامل در زمینه ساخت و تجهیزات اتاق مانیتورینگ است. این شرکت با توجه به نیاز کارفرمایان محترم اقدام به نصب، تجهیز و برنامه ریزی و آموزشی اپراتورینگ های پیشرفته نموده است. آموزش صحیح پرسنل حراست و نفرات مربوطه در اتاق مانیتورینگ از ملزومات یک مکان امن می باشد و اپراتوری کامل و صحیح دستگاه های نیاز به آموزشی علمی و عملی را دارد که این شرکت آمادگی کامل در زمینه راه اندازی و تجهیزات اتاق مانیتورینگ با توجه به بودجه مشخص شده و همچنین آموزش صحیح پرسنل را نیز در دستور کار قرار داده است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :