62999028 (خط ویژه)
امنیت شما افتخار ماست

پروژه ها

پروژه ها

123مجموع 60 پروژه
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته ساختمان قوه قضایی دادگستری کرمانشاه (پنج شهر)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته ساختمان قوه قضایی دادگستری کرمانشاه (پنج شهر)

نام پروژه:ساختمان قوه قضایی دادگستری کرمانشاه(پنج شهر) تعداد دوربین:170 نام برند:Avigilon
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته رستوران ایتالیایی نارلی

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته رستوران ایتالیایی نارلی

نام پروژه:رستوران ایتالیایی نارلی تعداد دوربین:38 نام برند:Dahua
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته فلامک شمالی(کوچه 3)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته فلامک شمالی(کوچه 3)

نام پروژه:فلامک شمالی (کوچه 3) تعداد دوربین:18 نام برند:Vivotek
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته دانشگاه سروش

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته دانشگاه سروش

نام پروژه:دانشگاه سروش تعداد دوربین:36 نام برند:Multi Brand
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته برج های سهند و سبلان

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته برج های سهند و سبلان

نام پروژه:برج های سهند و سبلان تعداد دوربین:45 نام برند:TP-LINK
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته فرمان کارا

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته فرمان کارا

نام پروژه:فرمان کارا تعداد دوربین:39 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته کارخانه فاراب

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته کارخانه فاراب

نام پروژه:کارخانه فاراب تعداد دوربین:44 نام برند:Avtech
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته رستوران منهتن گریل

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته رستوران منهتن گریل

نام پروژه:رستوران منهتن گریل تعداد دوربین:46 نام برند:Vivotek
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته ساختمان قوه قضاییه دادگستری کردستان (پنج شهر)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته ساختمان قوه قضاییه دادگستری کردستان (پنج شهر)

نام پروژه:ساختمان قوه قضاییه دادگستری کردستان (پنج شهر) تعداد دوربین:180 نام برند:Avigilon
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته نمایندگی هیوندای (مؤمنی_کرج)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته نمایندگی هیوندای (مؤمنی_کرج)

نام پروژه:نمایندگی هیوندای (مؤمنی – کرج) تعداد دوربین:32 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته واحدهای تجاری تیراژه(25 واحد)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته واحدهای تجاری تیراژه(25 واحد)

نام پروژه:واحد های تجاری تیراژه (25واحد) تعداد دوربین:94 نام برند:Multi Brand
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع مسکونی (بیش از 150 ساختمان)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع مسکونی (بیش از 150 ساختمان)

نام پروژه:مجتمع مسکونی (بیش از 150 ساختمان ) تعداد دوربین:1700 نام برند:Multi Brand
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته تالار متین

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته تالار متین

نام پروژه:تالار متین تعداد دوربین:32 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع تجاری میلاد نور (پارکینگ)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع تجاری میلاد نور (پارکینگ)

نام پروژه:مجتمع تجاری میلاد نور(پارکینگ) تعداد دوربین:215 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته پایگاه مقاومت بسیج (6 پایگاه)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته پایگاه مقاومت بسیج (6 پایگاه)

نام پروژه:پایگاه مقاومت بسیج (6پایگاه) تعداد دوربین:48 نام برند:Multi Brand
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته شهربازی شهر قدس

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته شهربازی شهر قدس

نام پروژه:شهربازی شهر قدس تعداد دوربین:144 نام برند:CNB
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته روزنامه اعتماد

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته روزنامه اعتماد

نام پروژه:روزنامه اعتماد تعداد دوربین:110 نام برند:Hikvision
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع بهار(قلهک)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته مجتمع بهار(قلهک)

نام پروژه:مجتمع بهار (قلهک) تعداد دوربین:62 نام برند:Avtech
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته واحدهای تجاری مجتمع بوستان (35 واحد)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته واحدهای تجاری مجتمع بوستان (35 واحد)

نام پروژه:واحد های تجاری مجتمع بوستان (35 واحد) تعداد دوربین:274 نام برند:Multi Brand
پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته واحدهای تجاری پالادیوم(11 واحد)

پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته واحدهای تجاری پالادیوم(11 واحد)

نام پروژه:واحد های تجاری پالادیوم (11واحد) تعداد دوربین:176 نام برند:Multi Brand
123مجموع 60 پروژه